GPS dla ciężarówek – kara 46% wartości towaru albo 20 ooo zł (w przypadku tranzytu). Nowy projekt resortu finansów ustawa o systemie monitorowania przewozu towarów dla uzupełnienia tzw. pakietu paliwowego. Rząd uznał, że dla  „uszczelniania” systemu podatkowego niezbędne jest wdrożenie nowych rozwiązań umożliwiających monitorowanie i kontrolę przewozu drogowego niektórych towarów. […]

GPS dla ciężarówekzły stan techniczny – opony Pojazd nie może być wyposażony w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki – o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę. Kiedy zakaz dalszej jazdy? […]

stan techniczny
Jak liczyć terminy na wczytywanie danych? Dotychczasowa praktyka ITD – do polaków polskie przepisy a rozporządzenie unijne? W obowiązującym stanie prawnym mamy dwa akty prawne wyznaczające terminy na wczytywanie danych z tachografu oraz karty kierowcy – rozporządzenie krajowe i unijne. Zdaniem organów Inspekcji Transportu Drogowego terminy wskazane w rozporządzeniu nr […]

Wczytywanie danych z tachografu oraz kart kierowców


Polska Autostrada droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.  Jakie zachowanie  jest wykroczeniem drogowym i jaka […]

Mandat na AutostradzieKontrola drogowa Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji, ale nie tylko, te zadania wykonują także inne organy takie jak Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Straż Graniczna, Straż Miejska oraz inne jak Zarządca Drogi, Straż Leśna i parkowa. Organy te […]

Porady w kontroli drogowej


Przewozy towarów niebezpiecznych ADR, przewóz zwierząt, przewóz odpadów, przewóz drewna, przewóz artykułów szybko psujących ATP, przewóz nieczystości ciekłych, przewóz ładunków nienormatywnych – te specjalistyczne przewozy zostały uregulowane w wielu aktach prawnych. Nie jeden prawnik gubi się w gąszczu tych przepisów i ich interpretacji, a kary za naruszenie tych warunków sięgają […]

Transport specjalistyczny


Odwołania od kar viatoll
Kara za Viatoll   Kary mnożone bez limitu, ograniczenia nieliczne i liczne błędy sytemu. Stanowiska w tej sprawie wciąż ruchome, masz wątpliwości my sprawdzimy czy twoja kara została nałożona zgodnie z prawem, sporządzamy odwołania od decyzji oraz skargi do Sądów, możemy ci pomóc w sporach z operatorem systemu.   Tak […]

Kara za Viatoll